Forrige bilde

Trykk på pilene for å skifte bilde.Øverst i høyre hjørne er bildene nummerert. 
Nummer på bilde samsvarer med teksten til høyre. Dersom du ønsker å se hvor disse bildene er tatt har vi laget et egen kart hvor dette er indikert.
På dette kartet finner du også en kort beskrivelse av de fleste områdene i Stigselv-vassdraget.
For å hente kartet, følg denne LINKEN.

01-02: Kaldvell, ved demningen
03-04: Sliperifossen
05-06: Ovenfor Sliperifossen
07: Opp mot Nedre stem
08: Nedre stem
09: Ovenfor Nedre stem
10: Nedenfor Heldal stem
11: Store Eftevannstemmen
12: Store Eftevann sett fra øst
13: Lille Eftevann sett fra øst
14: Langefoss, nedre del
15: Over Langefoss
16: Lindvannstemmen
17-20: Ovenfor Lindvannstemmen 
21: Osulslon
22: Utløp Lindvannsfossen
23: Lindvannsfossen
24-26: Bjelkedalslona
27: Bjelkedalsfossen
28: Steinstemmen
29: Kanallona
30: Stigsledstemmen
31: Storelon sett mot Mellomlon
32: Storelon sett mot nord
33: Langetjønn
34-36: Solborg Loner
37-38: Trommekilen
39-40: Vinslandsstemmen
41-42: Hundlandsvannet
43: Bårds plass
44: Terjes stem
45-47: Savestemmen
48: Kvennestemmen
49: Lonestemmen
50-53: Lonene
54: Ålkjerrvannet
55-57: Steinsvannet
58: Savelia, Sagplass
59: Langevannet
60: Svartetjenn