FAST LANG FISKETID I KALDVELL ELVA!

Etter at ALLE sjøørret og lakseførende elver og bekker (hvor det selges fiskekort) i Norge har hatt ute til høring bla åpningstidene og antall fisk som skal fanges pr døgn er det idag kommet svar angående VÅR elv, nemlig Kaldvell-elva.
Her lå det an til 15 dager innskrenking første del av sesongen og 15 dager inskrenking av fisketiden i slutten av sesongen (til 15 september). Etter at vi i styret i Skitt Fiske Lillesand sendte et brev på 4 sider med argumentsjon for å ha Kaldvell elva åpen innenfor det som maksimalt er mulig i Norge, har Fylkesmannen i Aust Agder godtatt dette.
De har bla tatt hensyn til (som vi kan dokumentere) at Kaldvell elva er en veldig sen elv og at den er utrolig godt organisert.
Dette er utrolig viktige elementer for å ha en lang fiskesesong.
Så etter at vi argumenterte på overbevisende måte i vårt brev til Fylkesmannen har de tatt dette til etterretning og åpnet for forlenget fisketid i elva.
Dette er jo kjempeviktig for oss som forening, dette at høringsuttalsene våre blir tatt på alvor.
Så dette er en gledens dag for alle oss i Skitt Fiske Lillesand!
Nå er det klart for en lang og flott sesong med sjø ørretfiske (laks også) i Kaldvell elva.
Det er et par ting som er utrolig viktig å merke seg i den nye forskriften som gjelder laksefiske i Kaldvell elva (og andre lakseførende elver i Norge)!

1: DET ER KUN LOV TIL Å FANGE 2 LAKS PR DØGN I KALDVELL ELVA.

2: NÅR VEDKOMMENDE HAR FISKET TO LAKS,MÅ ALL FISKET STRAKS OPPHØRE I KALDVELL ELVEN.

3: DET ER IKKE ANLEDNING TIL OG GÅ HJEM MED FANGSTEN ELLER PÅ ANNEN MÅTE GI BORT ELLER OVERREKKE FANGSTEN TIL ANDRE FOR SÅ Å FISKE VIDERE.
DENNE REGELEN ER ABSOLUTT OG DET FINNES IKKE UNNTAK.
(DET ER ALTSÅ IKKE ANLEDNING TIL Å FISKE ETTER SJØ-ØØRET ELLER ANDRE FISKESLAG NÅR DET ER FISKET 2 LAKS)

4: VI ER PÅLAGT OG KOMMER SELVFØLGELIG TIL OG VÆRE STRENGE PÅ DENNE SOM ANDRE REGELER I KALDVELL ELVA.

VENNLIG HILSEN
STYRET I SKITT FISKE LILLESAND
V/ALF YNGVAR BJØRKESTØL